Kuljetus

 
  Kuljetuskalustoomme kuuluu kaksi
erikoisautoa joilla suoritetaan raskaskuljetuksia, murskauslaitoksien siirtoja, sekä kalkin ja kiviainesten kuljetusta.

Koneiden kuljetuslavetti kantaa 55tn.