Laatupolitiikka

 
  Veljekset Mäkitalo Oy:n toiminnassa on pyrkimyksenä tehdä kerralla valmista urakkasopimuksessa. Työtilauksissa tai työsopimuksessa sovitulla tavalla siten, että tehty työ täyttää sille asetetut laatuvaatimukset ja että toiminta vastaa tilaajan vaatimuksia ja odotuksia.

Ennen työn toteuttamista selvitämme laatuvaatimukset ja varmistamme, että molemmat sopijapuolet ovat yhteisymmärryksessä työsuorituksen sisällöstä.